szkolenie dla osób, które chcą osiągnąć życie w równowadze i funkcjonować wedle własnych standardów „Osiąganie Celów, Wyznaczenie Misji, Wartości i Kodeksu Zachowań – życie w równowadze w pracy i poza nią”

Czy pojawiło się u Ciebie uczucie braku sensu wykonywania nałożonych czynności i obowiązków?
Czujesz, że potrzebujesz stworzenia schematów według, których będziesz postępować?
Nie wiesz jakimi wartościami życiowymi się kierujesz i jak osiągnąć swój cel?
Chcesz odnaleźć misję, wartości, cele oraz stworzyć kodeks zachowań jakim będziesz się kierować w wykonywanej pracy lub codziennym życiu?

Pomogę Ci odnaleźć sens pracy i życia osobistego poprzez określenie: celów, misji, wartości oraz kodeksu zachowań, to będzie twoja droga podążania życiowego.
Pokażę Ci jak zachowywać równowagę w życiu osobistym i zawodowym.
Pokażę Ci jak nie wchodzić w rolę wybawiciela, później ofiary oraz oskarżyciela.
Wskażę Ci twoje mocne strony co Ci ułatwia a co Ci utrudnia funkcjonowanie.
Powiem Ci jak odczytywać podstawową strukturę osobowości człowieka.

Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu z dziedziny rozwoju osobistego.

Zorganizujemy szkolenie zamknięte dla pracowników Państwa jednostki. Kadra pracownicza zostanie całościowo przeszkolona otrzyma jednakową wiedzę oraz certyfikaty. Oszczędzacie Państwo koszty delegacji i noclegów dla pracowników, które występują w sytuacjach szkoleń wyjazdowych.

ZAPYTAJ O PROMOCJE!                               MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA      80%-100% do szkoleń