WYKŁADY, PRELEKCJE – przykładowe tematy:

1. Jak lepiej zrozumieć siebie i innych – jak zmienić stopień relacji, nastawienia i komunikacji do ludzi (pracownicy, klienci, członkowie rodziny).
2. Jak pomagać innym aby nie wchodzić w rolę wybawiciela, następnie ofiary a potem oskarżyciela.
3. Choroby oraz zaburzenia psychiczne – jak zacząć żyć świadomie i w zgodzie ze swoją naturą.
4. Ja, jestem dla siebie ważny – jak odnaleźć swoje mocne strony i osiągać sukcesy.
5. Jak zrozumieć partnera, dzieci i samego siebie – rodzina jako dom: wzajemnego zrozumienia, wzbudzania poczucia wartości i szacunku.

Jeżeli organizujesz konferencje i potrzebujesz wykładu czy prelekcji w innych, niż przykładowe tematy, skontaktuj się – a My postaramy się dostosować temat do Twoich potrzeb.