Masz wrażenie, że ludzie Cię nie rozumieją?
Czasami nie wiesz dlaczego sam reagujesz w taki a nie inny sposób?
Nie wiesz w jaki sposób rozmawiać z pracownikiem, dzieckiem, partnerem by znaleźć wspólny język?

Szkolenia przeznaczone są dla: MANAGERÓW, OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH, PRZEDSTAWICIELI KADRY KIEROWNICZEJ WSZYSTKICH SZCZEBLI, PRACOWNIKÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH W GRUPIE, PRACOWNIKÓW OBSŁUGI KLIENTA, PRACOWNIKÓW WSPERAJĄCYCH INNE OSOBY (OPIEKUNOWIE, TERAPEUCI, PRACOWNICY SOCJALNI itd.).

NOWOŚĆ! Pracuję na międzynarodowych narzędziach STRUKTOGRAM – opartych na genetyce zachowania czyli indywidualnej podstawowej osobowości człowieka.

Przedstawiam Szwajcarskie szkolenia oparte na genetyce. Do Polski ta wiedza dociera małymi krokami. Szkolenia są ściśle związane z zachowaniem ludzi – czyli jak rozumieć i porozumieć się
z drugim człowiekiem. Dzięki nowoczesnej technologii w Niemczech oraz Szwajcarii zostały wykonane badania na żywym mózgu człowieka, a nie „śniętym” – jak do niedawna. Wiedza jaką uzyskano pozwala wyjść poza dotychczasowe utarte schematy myślowe.

Charakterystyka szkolenia:

Mózg ludzki składa się z trzech struktur (pień mózgu, międzymózgowie, kresomózgowie) dlatego ludzie
w swoim podstawowym zachowaniu dzielą się na trzy grupy:

Jeżeli najbardziej aktywna jest część mózgu – pień mózgu, to charakteryzuje osoby, które działają na podstawie doświadczenia. Dzięki swojej otwartości i sympatii do innych szybko zjednują sobie przyjaciół i dobrych współpracowników. Współodczuwają, pracują uczuciami, chętnie pomagają i doradzają. Nie lubią zmian. Preferują stabilizację i znane im rzeczy. Tradycja jest dla nich bardzo ważna.

Jeżeli najbardziej aktywna jest część mózgu – międzymózgowie, to biostruktura osób zachowujących się emocjonalnie i impulsywnie. W kontaktach
z innymi dążą do utrzymania przewagi. Lubią rywalizację i odgrywanie roli przywódcy. Nie straszne im rządzenie innymi. Są pragmatykami. Szybko podejmują decyzje o czynnościach, które należy podjąć w określonej sytuacji. Działają impulsywnie, aktywnie
i dynamicznie.

Jeżeli najbardziej aktywna jest część mózgu – kresomózgowia, to mistrzowie przekonywania i logicznej argumentacji. Opierają swe działania na sile logicznych argumentów, faktów, pojęć i definicji. Bywają perfekcjonistami. Do tych osób przemawiają cyfry, wykresy, statystyki. Niechętnie podejmują ryzyko, za to uwielbiają tworzyć szczegółowe plany swoich działań. Są zdystansowani wobec innych osób, dlatego też wolą raczej komunikację niewerbalną niż werbalną. Unikają publicznych wystąpień i zagorzałych dyskusji.

CO ZYSKASZ DZIĘKI SZKOLENIOM:

  • wykonując własną analizę biostrukturalną STRUKTOGRAM uświadomisz sobie, co do tej pory było przyczyną Twoich sukcesów jak i porażek. Dowiesz się gdzie są Twoje największe szanse, te życiowe oraz zawodowe.
  • dzięki poznaniu biostruktur innych ludzi TRIOGRAM nauczysz się rozmawiać językiem natury drugiego człowieka, czyli jego osobowości (innych typów osobowości) po to, aby lepiej komunikować się czy wywierać pozytywny wpływ zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami ludzi.
  • sprawniej i dogłębniej zrozumiesz ukryte mechanizmy działania oraz potrzeby swoje własne czy współpracowników. To otworzy ci drogę do nowoczesnego zarządzania zespołem pracowniczym na światową skalę.
  • będziesz wzbudzać zaufanie i sprawiać, że ludzie będą słuchać tego, co masz im do powiedzenia.

Z wiedzy, którą zdobędziesz korzystają największe światowe firmy, takie jak: Microsoft, IBM, Coca Cola, Tchibo, Mercedes, Nestle, WBK, Caterpillar, Credit Suisse i wiele innych.

W trzech uczelniach wyższych utworzone studia wyższe z w/w szkoleniami (Warszwa, Gdańśk, Bydgoszcz).

W Polsce produkt szkoleń otrzymał statuetkę PRESTIŻOWY PRODUKT ROKU  2016.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma międzynarodowy certyfikat. Certyfikaty uznawane są w 23 krajach na świecie.

Zapraszam
do zapoznania się ze szkoleniami STRUKTOGRAM

KLUCZ DO POZNANIA SAMEGO SIEBIE

Zarządzanie samym sobą- jak budować markę osobistąw pracy i poza nią.

KLUCZ DO POZNANIA DRUGIEGO CZŁOWIEKA

Indywidualność, świadomośći zrozumienie zachowań innych ludzi.

KLUCZ DO POZNANIA KLIENTA

Tworzenie unikatowych ofert,rozpoznanie osobistej motywacji do zakupuoraz mistrzowska finalizacja transakcji.

KLUCZ DO PRZYWÓDZTWA I BUDOWANIA ZESPOŁU

Lider na miarę wymagań współczesnego rynku- wyjście poza utarte schematy myślowe