NEUROCOACHING MANAGERSKI, ZESPOŁOWY COACHING KOMPETENCYJNY /OBSERWACYJNY

PRZYKŁADOWO:

Wspieram managerów w ich codziennej pracy, wyposażam do skutecznego zarządzania oraz pomagam im rozwinąć się w roli liderów i przywódców. 

  • sprawniej i dogłębniej zrozumiesz ukryte mechanizmy działania oraz potrzeby swoje własne, współpracowników i kontrahentów . To otworzy ci drogę do nowoczesnego zarządzania biznesem na światową skalę.
  • uświadomisz sobie, co do tej pory było przyczyną Twoich sukcesów jak i porażek. Dowiesz się gdzie są Twoje największe szanse, te życiowe oraz biznesowe.
  • nauczysz się rozmawiać językiem natury drugiego człowieka, czyli jego osobowości (innych typów osobowości) po to, aby lepiej sprzedawać, komunikować się czy wywierać pozytywny wpływ zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami ludzi.
  • zdobędziesz wiedzę jak tworzyć grupy zespołowe w, co znacząco ograniczy potencjał konfliktu wewnętrznego zespołu.
  • zarządzając zespołem, będziesz w stanie bardzo trafnie dobrać zadania zgodnie z predyspozycjami pracowników.
  • będziesz potrafił kierować ludźmi indywidualnie, ponieważ każdy potrzebuje innej motywacji i trzeba uważać by go nie demotywować.
  • staniesz się liderem , który nie tylko wytycza szlaki i określa wizje, ale będzie umiał swoją postawą demonstrować wartości gwarantujące wiarygodność. By stać się przywódcą na miarę wymagań współczesnego rynku należy poznać siebie w relacji z samym sobą , w relacji z innymi i otaczającym światem.

Na sesję neurocoachingu wyznaczasz własne cele biznesowe do osiągnięcia!

W ŻYCIU WYGRYWA TYLKO TEN, KTO POKONAŁ SAMEGO SIEBIE. KTO POKONAŁ TRAKTOWANIE SIEBIE ZBYT POWAŻNIE, SWÓJ STRACH, SWOJE LENISTWO, SWOJĄ NIEŚMIAŁOŚĆ.

NOWOŚĆ! Wykorzystuję rewolucyjne międzynarodowe narzędzia analizy biostrukturalnej związanej z mózgiem człowieka i jego niezmiennością (uwarunkowania genetyczne). Ich siłą jest świadomość siebie i drugiego człowieka. Zrozumiesz indywidualność pracowników, uświadomisz sobie jak ich motywować, mówić ich językiem i wpływać na nich w sposób wiarygodny.

Cena za godzinę
98,00 PLN brutto
  • 60 minut sesji coachingowej
Zapytaj o coaching

ZAPYTAJ O PROMOCJE!